Закінчення “ed” в англійській мові: правила та приклади

English pronunciation: verbs ending in '-ed'

Закінчення “ed” в англійській граматиці: правила та приклади

Англійська мова вражає своєю складною граматикою, але однією з найпоширеніших граматичних конструкцій є закінчення “ed“. Ця стаття пропонує огляд цього важливого граматичного елементу та надає приклади його використання. Ви дізнаєтеся коли використовувати закінчення “ed” та основні граматичні правила.

Для чого потрібно додавати закінчення “ed” в англійській мові?

Закінчення “ed” утворюється за допомогою додавання цих літер до основи дієслова. Ця форма використовується для утворення минулого часу та дієприкметників у багатьох англійських дієсловах. Вона є надзвичайно корисною, оскільки допомагає виразити події, які відбулися в минулому або описати стан чи роботу, що триває в даний момент.

Таблиця із правилами додавання закінчення “ed”

Закінчення дієсловаПравила додавання “ed”
Приголосний звукДодати “ed” до основи дієслова. Наприклад: work (працювати) -> worked (працював)
Голосний звукДодати “ed” до основи дієслова, але в деяких випадках може виникнути зміна в написанні та вимові. Наприклад: dance (танцювати) -> danced (танцював)
Закінчення на “e”Додати “d” до основи дієслова. Наприклад: like (подобатися) -> liked (подобалося)
Закінчення -eeДодати “d” до основи дієслова, якщо дієслово закінчується на “ee”. Наприклад: agree (погоджуватися) -> agreed (погодився)
Закінчення -yЗмінити “y” на “i” та додати “ed” до основи дієслова, якщо дієслово закінчується на “y” і перед “y” стоїть приголосний звук. Наприклад: study (вивчати) -> studied (вивчав)
Подвоєння приголоснихЯкщо дієслово закінчується на короткий голосний звук, подвоюєте останню приголосну літеру перед додаванням “ed”. Наприклад: stop (зупинити) -> stopped (зупинив)
Подвоєння -lЯкщо дієслово закінчується на “l” і перед ним стоїть короткий голосний звук, подвоюєте “l” перед додаванням “ed”. Наприклад: travel (подорожувати) -> travelled (подорожував)
Закінчення -icДодайте “ked” до дієслова з закінченням -ic. Наприклад: panic (панікувати) -> panicked (панікував)
Неправильні дієсловаНеправильні дієслова мають неправильні форми у минулому часі та дієприкметники, які не підпорядковуються звичайним правилам. Наприклад: go (іти) -> went (пішов), eat (їсти) -> eaten (з’їдений)
Незмінні дієсловаДеякі дієслова мають незмінну форму у минулому часі, наприклад: put (покласти) -> put (поклав), read (читати) -> read (читав)

Утворення минулого часу із закінченням “ed”

Розглянемо загальну схему утворення минулого часу для дієслів при додаванні закінчення “ed”.

Закінчення “ed” використовується для утворення минулого часу в англійській мові. Для дієслів, які закінчуються на приголосний звук, просто додаємо “ed” до основи. Наприклад:

 • talk (говорити) -> talked (говорив)
 • work (працювати) -> worked (працював)

Для дієслів, які закінчуються на голосний звук, вона додає “ed”, але деякі зміни можуть виникнути у вимові та написанні. Наприклад:

 • dance (танцювати) -> danced (танцював)
 • create (створювати) -> created (створив)

Проте є певні особливості, так як дієслова є різні, мають різну кількість складів та мають різні закінчення, і це пливає на перетворення їх у минулий час. Розглянемо самі важливі із них.

Утворення минулого часу дієслів із закінчення “-e”

Для дієслів, що закінчуються на “e”, “ed” додається безпосередньо, без будь-яких додаткових змін:

 • like (подобатися) -> liked (подобалося)

Утворення минулого часу дієслів із закінчення “-ee”

Закінчення “ed” до дієслів, які закінчуються на “ee”, додається наступним чином:

Якщо дієслово закінчується на “ee,” для утворення минулого часу додається “d” до основи дієслова. Наприклад:

 • agree (погоджуватися) -> agreed (погодився)
 • see (бачити) -> saw (бачив)

Зауважте, що для дієслів, які закінчуються на “ee” і мають “ее” звуки, закінчення “ed” додається як “d,” а не “t,” для утворення минулого часу.

Утворення минулого часу дієслів із закінчення “-y”

Закінчення “ed” до дієслів, які закінчуються на “y,” додається відповідно до таких правил:

 1. Якщо дієслово закінчується на “y” і перед цією “y” стоїть приголосний звук, то для утворення минулого часу змінюємо “y” на “i” та додаємо “ed” до основи дієслова. Наприклад:
  • study (вивчати) -> studied (вивчав)
  • cry (плакати) -> cried (плакав)
 2. Проте, якщо дієслово закінчується на “y” і перед нею стоїть голосний звук, то зберігаємо “y” і додаємо “ed” до основи дієслова без змін. Наприклад:
  • play (грати) -> played (грав)
  • enjoy (насолоджуватися) -> enjoyed (насолоджувався)

Ці правила допомагають утворювати форму минулого часу для дієслів, які закінчуються на “y,” в залежності від наявності приголосного чи голосного звуку перед “y.”

Подвоєння приголосних при утворенні минулого часу

Закінчення “ed” до дієслів з подвоєнням приголосних додається відповідно до такого правила:

Якщо дієслово закінчується на короткий голосний звук та перед ним стоїть приголосний звук, подвоюємо останню приголосну літеру перед додаванням “ed.” Це правило відноситься до слів, де короткий голосний звук пишеться однією літерою (наприклад, “stop,” “run,” “plan”).

Наприклад:

 • stop (зупинити) -> stopped (зупинив)
 • run (бігти) -> ran (бігав)
 • plan (планувати) -> planned (планував)

Це правило важливе для коректного утворення форми минулого часу для дієслів, де звуки коротких голосних літер подвоюються перед закінченням “ed.”

Подвоєння “-l” для минулого часу

Закінчення “ed” до дієслів з подвоєнням літери “l” додається відповідно до такого правила:

Якщо дієслово закінчується на “l” і перед цією “l” стоїть короткий голосний звук, подвоюємо літеру “l” перед додаванням “ed.” Це правило стосується слів, де короткий голосний звук пишеться однією літерою (наприклад, “travel,” “cancel”).

Наприклад:

 • travel (подорожувати) -> travelled (подорожував)
 • cancel (скасовувати) -> cancelled (скасовував)

Це правило допомагає утворювати форму минулого часу для дієслів, де літера “l” подвоюється перед закінченням “ed.”

Утворення минулого часу дієслів із закінчення “-ic”

Закінчення “ed” до дієслів, які закінчуються на “ic,” додається наступним чином:

Для дієслів, які закінчуються на “ic,” для утворення форми минулого часу додаємо “ked” до основи дієслова. Наприклад:

 • panic (панікувати) -> panicked (панікував)
 • critic (критикувати) -> criticized (критикував)

Це правило допомагає  утворювати форму минулого часу для дієслів, які мають закінчення “-ic”.

Неправильні та незмінні дієслова при утворенні минулого часу

Деякі дієслова в англійській мові мають незмінну форму в минулому часі та дієприкметниках і не додають закінчення “ed.” Ці дієслова можуть бути  незмінні, які які під видом неправильних дієслів. Давайте детальніше розглянемо цей важливий аспект англійської граматики.

Неправильні дієслова розподіляються на кілька категорій залежно від того, як змінюється їх форма в минулому та дієприкметниках. Відомі категорії неправильних дієслів включають:

 1. Дієслова, що мають ту саму форму в інфінітиві та минулому часі: Деякі дієслова залишаються незмінними у інфінітиві та минулому часі, тобто не змінюють свою форму. Наприклад, дієслова “cut” (різати) і “put” (класти) мають ту саму форму як в інфінітиві, так і в минулому часі.
  • He cuts the paper. (Він ріже папір.)
  • He cut the paper yesterday. (Він вчора вирізав папір.)
 2. Дієслова, які мають незвичні форми в минулому часі: Деякі дієслова мають неправильні форми в минулому часі та дієприкметниках. Це означає, що вони не слідують загальним правилам для додавання закінчення “ed.” Наприклад, дієслово “go” (іти) має форму “went” в минулому часі, а не “goed.”
  • She goes to school every day. (Вона йде до школи щодня.)
  • She went to school yesterday. (Вона пішла до школи вчора.)
 3. Дієслова, які мають різні форми в минулому часі та дієприкметниках: Деякі дієслова мають окремі форми для минулого часу та дієприкметника, і ці форми можуть значно відрізнятися від основної форми. Наприклад, дієслово “write” (писати) має форму “wrote” в минулому часі та форму “written” у дієприкметниках.
  • She writes a letter. (Вона пише лист.)
  • She wrote a letter yesterday. (Вона написала лист вчора.)
  • The letter is written. (Лист написаний.)

Незмінні дієслова в англійській мові можуть бути викликом для вивчення, оскільки їх форми відрізняються від загальних правил. Тому важливо вивчити ці неправильні форми, оскільки вони дуже поширені в мовленні та текстах.

Утворення дієприкметників із “ed”

Закінчення “ed” також використовується для утворення дієприкметників у англійській мові. Це форма, яка описує стан або почуття, яке виникає внаслідок дії. Дієприкметники часто вживаються у ролі прикметників у реченнях. Наприклад:

 • excite (збуджувати) -> excited (збуджений)
 • interest (цікавити) -> interested (цікавий)

Використання закінчення “ed”

Закінчення “ed” використовується для опису дій та станів, які відбулися в минулому. Воно допомагає нам розповісти про наші досвіди та події. Наприклад:

 • “I watched a movie last night.” (Минулої ночі я подивився фільм.)
 • “She was excited about the party.” (Вона була збуджена через вечірку.)

Закінчення “ed” також може використовуватися для опису того, як ми себе почуваємо чи про що ми цікавимося:

 • “I am interested in learning new languages.” (Мене цікавить вивчення нових мов.)
 • “He is tired after a long day at work.” (Він втомився після довгого робочого дня.)

Закінчення “ed” є важливою частиною англійської граматики, яка допомагає нам виразити події минулого часу та описати стани чи почуття. Розуміння його правил та вживання допоможе полегшити спілкування та вивчення англійської мови. Пам’ятайте, що існують винятки та неправильні дієслова, тому варто практикувати, щоб зробити використання закінчення “ed” бездоганним.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!