Різниця між “used to”, “would” та “use to”

Used to, be used to, get used to, would:

Правила використання “used to” , відмінності від “would” та”use to”

Одним із аспектів вивчення англійської мови є використання різних граматичних конструкцій. Однією з них є конструкція “used to“, яка використовується для вираження минулих звичок та змін у минулому. В цій статті ми розглянемо правила використання цієї конструкції та дамо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти її зміст. Також розглянемо відмінності “used to” та “would”,  і як правильно вживати “used to” та “use to” і які між ними відмінності.

Форма конструкції “used to”

Конструкція “used to” має наступну форму:

 • Affirmative (твердження): Підмет+ “used to” + дієслово (без “to”) + інфінітив.

Приклади:

 • I used to smoke – Я колись курив
 • She used to live in New York – Вона колись жила в Нью-Йорку
 • Negative (заперечення): Підмет + “did not” (або скорочено “didn’t”) + “use to” + дієслово (без “to”) + інфінітив.

Приклади:

 • I didn’t use to smoke – Я ніколи не курив
 • She didn’t use to live in New York – Вона ніколи не жила в Нью-Йорку.
 • Interrogative (запитання): Did + підмет + “use to” + дієслово (без “to”) + інфінітив?

Приклади:

 • Did you use to smoke? – Ти колись курив?
 • Did she use to live in New York? – Вона колись жила в Нью-Йорку?

Застосування конструкції “used to”

Конструкція “used to” використовується для вираження таких ідей:

 • Минулих звичок: Це було тимчасовою звичкою чи станом у минулому. Наприклад: “Я колись курив.”
 • Минулих ситуацій або фактів, які більше не існують: Наприклад: “Вона колись жила в Нью-Йорку, але тепер живе в Лондоні.”

Відмінності конструкції “would” та “used to”

Хоча «would» і «used to» можна використовувати як для позначення минулих звичок або повторюваних дій, між цими двома конструкціями є деякі ключові відмінності. «Used to» підкреслює, що щось було звичкою або звичайною ситуацією в минулому, що тепер не так. Наприклад:

 • “I used to take the bus to work every day, but now I drive.” Він передбачає контраст між минулим і сьогоденням.

З іншого боку, «would» просто описує те, що неодноразово відбувалося в минулому, не маючи на увазі, що це змінилося. Наприклад:

 • “Every morning I would take the bus to work.” Тут звичка може бути вірною, а може й ні.

“Used to” вказує на реальні минулі звички чи ситуації, тоді як “would” може використовуватися для уявних чи умовних ситуацій. «Would» також використовується для конкретних минулих подій, а не для загальних звичок (наприклад, «Whenever it rained, I would take an umbrella (Кожного разу, коли йшов дощ, я брав би парасольку)».) Загалом, хоча їх значення схожі, «used to» демонструє більший контраст між минулою звичкою та теперішньою ситуацією, тоді як «would» є більш загальним способом опису повторюваних дій у минулому, не припускаючи, що вони змінилися.

Практичні приклади

Ось кілька додаткових прикладів, які допоможуть вам краще розібратися в використанні конструкції “used to”:

 • (I used to study French, but now I’m learning Spanish.- Я колись вчити французьку мову, але зараз я вивчаю іспанську.
 • (They used to live in a village, but they moved to the city – Вони колись жили в селі, але переїхали до міста.
 • Did you use to play the violin? – Ти колись грав на скрипці?

Відмінності конструкції “used to” та “use to”

У англійській мові, “used to” та “use to” використовуються в специфічних контекстах і мають різні відмінності у вживанні.

 1. “Used to” використовується для опису дій або станів, які відбувалися в минулому, але вже не відбуваються у сьогоденні. Наприклад:
 • “I used to run five miles every day.” – “Я раніше бігав п’ять миль кожного дня.”
 1. “Use to” використовується в питальних або заперечних реченнях і зазвичай йде після допоміжного дієслова, як-то “did” або “didn’t”. Наприклад:
 • “Did you use to play basketball?” – “Ти раніше грав у баскетбол?”
 • “I didn’t use to like sushi, but now I love it.” – “Мені раніше не подобався суші, але зараз я їх обожнюю.”

Основна відмінність між ними полягає в тому, що “used to” використовується в стверджувальних реченнях, а “use to” використовується в заперечних і питальних реченнях в контексті мови про минуле.

В сучасній англійській мові конструкція “use to” у всіх інших випадках не використовується і вважається за помилку.

Як правильно описувати події у теперішньому та майбутньому часі?

Для опису теперішнього часу та майбутнього в англійській мові ми використовуємо інші конструкції, а не “used to,” оскільки “used to” використовується лише для виразу минулих звичок або станів, які більше не існують. Давайте розглянемо деякі основні конструкції для опису теперішнього та майбутнього часу:

Для опису теперішнього часу

 1. Present Simple (Present Simple Tense): Використовується для загальних фактів, регулярних звичок, стану речей, які відбуваються у сучасний момент часу. Наприклад:
  • I work from 9 to 5. (Я працюю з 9 до 5.)
 2. Present Continuous (Present Continuous Tense): Використовується для опису подій, які відбуваються у цей момент часу. Наприклад:
  • She is reading a book right now. (Вона читає книгу прямо зараз.)

Для опису майбутнього часу

 1. Future Simple (Future Simple Tense): Використовується для опису подій, які відбудуться в майбутньому без зазначення часу. Наприклад:
  • I will call you tomorrow. (Я подзвоню тобі завтра.)
 2. Going to Future (Going to Future Tense): Використовується для виразу наміру або планування подій у майбутньому. Наприклад:
  • They are going to travel to Europe next summer. (Вони збираються подорожувати в Європу наступного літа.)

Таким чином, для опису теперішнього часу та майбутнього вибирайте відповідні граматичні конструкції, які відображають поточний стан справ або майбутні плани, але не “used to”.

Завдяки правильному використанню конструкції “used to”, ви зможете легко виражати минулі звички та зміни у вашому минулому житті в англійській мові. Тож практикуйте цю конструкцію та надавайте своєму мовному рівню ще більше виразності та розмаїтості. Вивчення англійської мови – це захоплюючий процес, і конструкція “used to” допоможе вам розширити ваші мовні можливості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!