Двокрапка в англійській мові. Правила та приклади

When to use a colon. Rules, tips and examples

Коли використовувати двокрапку. Правила, поради та приклади

Двокрапка (:) –  один з розділових знаків в англійській мові, що дає можливість структурувати текст у реченнях та часто використовується після пояснення або доповнення основного речення, перед списком або перед цитатами. Цей знак може здаватися простим, але використання його у правильних контекстах вимагає знання конкретних правил. У цій статті розглянемо правила використання двокрапки та наведемо конкретні приклади для кращого розуміння.

Правила використання двокрапки

Перед переліком (певним списком)

Двокрапка часто використовується для перед списком. Важливо, щоб перед двокрапкою стояло повне речення.

 • Приклад:
  • I need to buy several items: bread, milk, eggs, and butter. (Мені потрібно купити кілька речей: хліб, молоко, яйця, масло.)
  • Our picnic basket was filled with delicious treats: sandwiches, fruit salads, cheese platter, and sparkling drinks. (Наш кошик для пікніка був наповнений смачними ласощами: сендвічами, фруктовими салатами, сирною тарілкою та газованими напоями.)

Після вступної фрази, пояснення або для цитування

Коли ви хочете ввести цитату, пояснення, керівництво, або глибший опис, використовуйте двокрапку після вступної фрази для пояснення попередньої частини речення.

 • Приклад:
  • My grandmother always said: “A stitch in time saves nine.” (Моя бабуся завжди казала: «Один стібок, зроблений вчасно, коштує дев’ять)
  • The teacher said: “Homework is due tomorrow.” (Вчитель сказав: “Домашнє завдання потрібно здати завтра”).

Між незалежними реченнями

Використовувати двокрапку між двома повноцінними реченнями можна тоді, коли друге речення пояснює або доповнює перше.

 • Приклад:
  • I didn’t get the job: I lacked the required experience. (На роботу не влаштувалася: бракувало необхідного досвіду.)

Пояснення або уточнення

Коли є основна частина речення, а далі ми хочемо уточнити або пояснити:

 • Приклад:
  • She was upset: her dog had run away. (Вона була засмученою: її собака втік).

В часових позначках та титрах, співвідношеннях

Двокрапку також застосовують у часових позначках та для розділення глав і титулів у документах.

 • Приклади:
  • Час: 5:30 PM
  • Титри: Smith: An Ecological Perspective
  • Книга на сторінках: The book is on pages 45:67.
  • Співвідношення : The ratio is 2:1.

Коли не варто використовувати двокрапку

Двокрапка є важливим символом у пунктуації англійської мови, але її використання обмежене певними правилами. Розглянемо основні випадки, коли використання двокрапки не рекомендується.

Після дієслова або прийменника

Двокрапку не слід використовувати безпосередньо після дієслова або прийменника, що передує списку. Використання двокрапки в такому контексті зазвичай виглядає недоречно та може спричинити плутанину.

 • Не вірно: I want to visit the cities like: London, Paris, and Tokyo.
 • Правильно: I want to visit the cities like London, Paris, and Tokyo.

Після виразу, який сам по собі не є повним реченням

Двокрапку слід використовувати тільки тоді, коли перед нею стоїть цілковите, закінчене речення.

 • Не вірно: My favorite fruits are: apples, oranges, and bananas.
 • Правильно: My favorite fruits are apples, oranges, and bananas.

При використанні з іншими знаками пунктуації

Двокрапку не варто використовувати одночасно з іншими знаками пунктуації, наприклад, з комою або крапкою.

 • Не вірно: He is responsible for cooking, cleaning, etc.: chores that take up much of his time.
 • Правильно: He is responsible for cooking, cleaning, etc., chores that take up much of his time.

У заголовках для пояснення

Часто використання двокрапки в заголовках виглядає недоречно або занадто неформально.

 • Не вірно: How to Fix: a Leaky Faucet
 • Правильно: How to Fix a Leaky Faucet

Використовуй ці правила щоб уникнути поширених помилок при використанні двокрапки та зробити текст більш читабельним та граматично правильним.

Корисні поради для використання двокрапки

 • Переконайтеся, що перед двокрапкою стоїть повне речення: Неправильно використовувати двокрапку після неповного висловлювання.
 • Не потрібно часто використовуйте двокрапку: Цей знак пунктуації має конкретні випадки використання. Його зайве або помилкове використання може ускладнити текст.
 • Ретельно вибирайте випадки для списку: Спочатку вкажіть, що іде список, а потім використовуйте двокрапку для його введення.

Отже, двокрапка в англійській мові допомагає впорядкувати інформацію, вводити цитати, пояснення та списки. Пам’ятайте про ці правила та використовуйте двокрапку правильно для покращення письма.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!