Чому ChatGPT-4 кращий за ChatGPT-3 для вивчення англійської мови?

ChatGPT-4 та ChatGPT-3 для вивчення англійської мови

Штучний інтелект (AI) постійно розвивається і вдосконалюється, а це позитивно впливає на сферу вивчення іноземних мов, зокрема англійської. Саме завдяки цьому створені такі продукти, як ChatGPT-3 і ChatGPT-4, які обидва дозволяють вивчати англійську мову. Chat GPT (англійська – Generative Pre-trained Transformer) – це модель штучного інтелекту, розроблена компанією OpenAI, яка завдяки спеціальній архітектурі  нейронних мереж, дозволяє подолати мовний бар’єр. Останніми роками відбулося значне покращення показників продуктивності GPT-4 порівняно із GPT-3. У цій статті ми розглянемо, які саме переваги має GPT-4 над GPT-3 для вивчення англійської мови, ось деякі із них.

Переваги Chat GPT-4 над Chat GPT-3 для вивчення англійської мови

Розуміння контексту

ChatGPT-4 має вдосконалену архітектуру і базу знань у порівнянні з версією 3, що призводить до кращого розуміння користувачем поставлених завдань або запитань. Це полегшує вивчення англійської мови, оскільки студентам пропонуються більш точні відповіді на їх запитання, а також глибший контекстуальний аналіз. GPT-4 має відмінну здатність розуміти контекст, що означає, що він може забезпечити більш глибоке та особистіше спілкування з користувачами

Вища здатність до генерації тексту

ChatGPT-4 володіє вдосконаленою здатністю до генерації тексту, що дозволяє надавати студентам більш зрозумілі й натуральні тексти. Завдяки цьому, процес вивчення англійської мови стане більш ефективним, так як учням буде пропонуватися більш точна і натуральна мова для вивчення.

Налагоджене вивчення ідіом та фразових дієслів

При вивченні англійської мови особливо важливим є вивчення ідіом та фразових дієслів. ChatGPT-4 має відмінну здатність до вивчення таких особливостей мови, що сприяє кращому розумінню стилістики й культурного контексту англійської мови

Більш ефективний переклад

ChatGPT-4 має покращений алгоритм, що забезпечує кращий переклад текстів з різних мов на англійську та навпаки. Це дозволяє студентам більш точно вивчати мову, не витрачаючи час на пошук альтернативних варіантів перекладів

Вища точність відповідей

Завдяки більшому розміру моделі та відмінній точності відповідей, GPT-4 забезпечує наочніше, швидше та інтуїтивно зрозуміле навчання для користувачів, які вивчають англійську мову

Забезпечення кращої підтримки декількох мов

Покращена обробка тексту в GPT-4 дозволяє краще адаптуватися до варіантів мови та структури речень, що сприяє вивченню англійської мови у різних аспектах

Активне навчання та адаптація до потреб користувача

GPT-4 надає пріоритет активному навчанню, що дозволяє моделі краще адаптуватися до потреб користувача, забезпечуючи краще навчання англійської мови

Таблиця порівняння Chat GPT-4 та Chat GPT-3

Характеристики   Chat GPT-3 Chat GPT-4 
Розмір моделі175 мільярдів параметрів290 мільярдів параметрів
Точність відповідейВисокаВідмінна
Розуміння контекстуХорошеВідмінне
Вивчення мовиПідтримка декількох мовЗабезпечення кращої підтримки декількох мов, включаючи англійську
Здатність навчатисьПасивне навчанняАктивне навчання та адаптація до потреб користувача

Приклади роботи

Приклад 1

Користувач: “Explain the difference between ‘to’ and ‘too’ in English.”

Chat GPT-3:

“‘To’ is a preposition often used to indicate a destination, direction, or relationship. ‘Too’ is an adverb meaning ‘also’ or ‘in addition.'”

Chat GPT-4:

“‘To’ is a preposition used to indicate direction, movement, or purpose, as in ‘I’m going to the store.’ ‘Too’ is an adverb used to express an excessive degree or ‘in addition,’ as in ‘It’s too hot outside’ or ‘I’d like to come, too.'”

З цього прикладу видно, що GPT-4 дає більш точне та детальне пояснення відмінностей між “to” та “too”, що допомагає у вивченні англійської мови.

Приклад 2

Користувач: “Could you correct this sentence: ‘She don’t want no help.'”

Chat GPT-3:

“She doesn’t want any help.”

Chat GPT-4:

“The correct sentence is: ‘She doesn’t want any help.'”

У даному прикладі відповіді практично однакові.

Приклад 3

Користувач: Explain to me “present perfect” tense?

Chat GPT-3:

The present perfect tense is a verb tense used to describe an action or event that happened at an unspecified time in the past or that started in the past and continues up to the present moment. In this tense, the verb is formed with the auxiliary verb “have” or “has” and the past participle of the main verb.

The structure of the present perfect tense is as follows:

Subject + have/has + past participle of the main verb

For example:

  • I have finished my homework.
  • She has visited Paris before.
  • They have never been to Japan.

The present perfect tense is commonly used to talk about experiences or actions that have happened in someone’s life up to the present moment. It can also be used to describe recent actions that have a connection to the present, or to talk about an action that was completed in the past but has an effect on the present.

It is important to note that the present perfect tense is often used with time expressions such as “already,” “just,” and “yet,” which indicate the time frame in which the action occurred. For example:

  • I have already eaten breakfast.
  • She has just arrived at the airport.
  • They haven’t finished their project yet.

Overall, the present perfect tense is a useful and versatile verb tense that can be used to describe a wide range of past actions or events that are still relevant to the present moment.

Chat GPT-4:

The present perfect tense is a verb tense that expresses an action or situation that began in the past and continues up to the present or has recently been completed. It is formed by combining the auxiliary verb “have” or “has” (depending on the subject) with the past participle of the main verb. The general structure is: Subject + have/has + past participle.

For example:

  1. She has lived in Paris for three years. (The action started in the past and continues up to the present.)
  2. I have finished my homework. (The action was completed before the present moment.)

The present perfect tense is typically used to talk about past experiences, changes over time, and completed actions with an unspecified time in the past. It’s important to note that the present perfect tense cannot be used with specific past time expressions like “yesterday” or “last week”. In such cases, you should use the simple past tense instead.

А вам який варіант більше зрозумілий?) Для мене мій варіант – Present Perfect

Приклад 4

Користувач: How to read the word “bicycle” correctly in English?

Chat GPT-3:

The correct pronunciation of the word “bicycle” in English is “BAI-si-kl”. The stress is on the first syllable “BAI” and the second syllable “si” is pronounced like “sigh”. The third syllable “kl” is pronounced like “cle” in “circle”. So, the complete pronunciation is “BAI-si-kl”.

Chat GPT-4:

To read the word “bicycle” correctly in English, pronounce it as “BYE-si-kuhl”.

Тут важко сказати хто краще відповів, для мене головне щоб не – “BI-ky-kle” 🙂

Приклад 5

Користувач:

Choose the correct answer. Only one answer is correct

Dinner will be ready _____ but we have time for a drink before than

A)currently

B) lately

C) presently

D) suddenly

He threw the box out of the window and it fell to the _____ outside

A)Flat

B) Floor

C) Plain

D) ground

I never expected you to turn _____ at the meeting. I thought you were abroad.

A) A round

B) On

C) In

D) Up

Chat GPT-3:

Dinner will be ready presently but we have time for a drink before then. (Option C is correct)

He threw the box out of the window and it fell to the ground outside. (Option D is correct)

I never expected you to turn up at the meeting. I thought you were abroad. (Option D is correct)

Chat GPT-4:

Dinner will be ready:

C) presently

He threw the box out of the window and it fell to the:

D) ground

I never expected you to turn _____ at the meeting. I thought you were abroad:

D) Up

Відповідь кожного із них була правильно, лише форма представлення різна.

Що про це думає сам Chat GPT?

Користувач: Who do you think is better for learning English ChatGPT-3 or ChatGPT-4?

Chat GPT-3:

As an AI language model, I do not have personal opinions or beliefs as humans do. However, I can provide information on the capabilities of each model.

Both GPT-3 and GPT-4 are AI language models created by OpenAI to generate human-like language based on training on large amounts of text data. However, GPT-4 is currently only a theoretical model, and OpenAI has not released any information about its development or release.

GPT-3, on the other hand, is currently the latest and most advanced language model released by OpenAI. It has the ability to complete various language tasks such as translation, summarization, question-answering, and even creative writing. Many people have found it helpful for learning and practicing English.

So, to answer your question, GPT-3 is currently the better option for learning English since GPT-4 does not currently exist.

Chat GPT-4:

As an AI language model, I am an extension of OpenAI’s GPT-3. Currently, there is no official “ChatGPT-4” model released by OpenAI. Hence, you should use ChatGPT-3 for learning English as it is the most advanced version available. Keep in mind that GPT technology is being constantly improved, so future iterations may offer even better language learning assistance.

Як бачите один думає, що ChatGPT-4 ще не існує, а інший що він ще неофіційний. Стаття писалася станом на 06.04.2023.

Що ж обрати Chat GPT-3 чи Chat GPT-4?

З урахуванням переробки архітектури, збільшення обсягу знань, покращення генерації тексту та розширення можливостей перекладу, ChatGPT-4 має бути кращим засобом для вивчення англійської мови порівняно з ChatGPT-3. Проте, оцінюючи результати отримані на наших експериментах, можемо стверджувати, що Chat GPT-3 теж дуже добре справляється із своїми задачами (можливо є якісь задачі із яким, ChatGPT-4 справляється краще). Можливо у майбутньому Chat GPT-4 буде дійсно значно кращий, проте на даний момент можна спокійно користуватися GPT-3, який значно полегшить вам вивчення англійської мови і не тільки. Насправді, секрет успіху у вивченні англійською мови це ваше прагнення та наполегливість, щоденна праця та більше практики.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!