Різниця між “been” та “gone” в англійській мові

Been or gone ? - Grammar

“Been” чи “Gone”: різниця, правила використання

В англійській мові “been” та “gone” часто використовуються у контексті минулого часу, але їхнє значення та вживання можуть суттєво відрізнятися. Знання різниці між цими двома словами є важливим для тих, хто вивчає англійську мову. Для розуміння, щоб коротко охарактеризувати відмінності між ними, запам’ятайте наступне:

“Been” є минулою формою дієслова “be” і використовується для позначення, що людина побувала десь і повернулася. Наприклад:

 • I have been to London. (Я був у Лондоні.)

Gone” також є минулою формою, але від дієслова “go” і використовується, коли людина пішла кудись і ще не повернулася. Наприклад:

 • She has gone to Paris. (Вона поїхала до Парижа.)

Таким чином, основна різниця полягає в тому, що “been” вказує на повернення, а “gone” — на відсутність. У цій статті розглянемо ключові відмінності та правила використання “been” та “gone”.

Been – значення та використання

Been” є минулою формою дієслова “be” і використовується у часах Perfect (доконаний) та Perfect Continuous (доконано-тривалий). Воно вказує на дію, яка була завершена до певного моменту в минулому або тривала до цього моменту. Часто означає, що хтось уже повернувся з місця, про яке йдеться.

Таблиця із формами дієслова “to be”

InfinitivePast SimplePast Participle
to bewas / werebeen

Основні значення “been” в англійській мові 

“Been” може мати кілька значень залежно від контексту:

 • Побувати десь і повернутися: Якщо хтось каже “I have been to Paris”, це означає, що вони відвідали Париж і вже повернулися.
 • Досвід: “I have been a teacher for 10 years” означає, що людина має досвід роботи вчителем протягом 10 років.
 • Стан або існування: У фразах на кшталт “There has been a mistake” слово “been” вказує на те, що сталася помилка.

Конструкції із якими часто використання “been”

“Been” використовується у таких конструкціях:

 • Present Perfect: “I have been” або “We have been”
 • Past Perfect: “I had been” або “They had been”,  “She had been”
 • Future Perfect: “I will have been” або “She will have been”
 • Present Perfect Continuous: “I have been doing”
 • Past Perfect Continuous: “I had been doing”
 • Future Perfect Continuous: “I will have been doing”

Приклади використання “been”

 • Present Perfect: “I have been to the store.” (Я був у магазині.)
 • Past Perfect: “By the time you arrived, I had already been there.” (До того, як ти прийшов, я вже там був.)
 • Future Perfect: “By next year, I will have been a teacher for 15 years.” (До наступного року я буду вчителем вже 15 років.)
 • Present Perfect Continuous: “I have been studying English for two hours.” (Я вивчаю англійську вже дві години.)

Been також використовується в сталих виразах та ідіомах:

 • “I have been meaning to tell you…” — Я хотів тобі сказати…
 • “It’s been a long time.” — Минуло багато часу.

Gone – значення та використання

Gone” є минулою формою дієслова “go” і використовується у часах Perfect (досконалих) та Perfect Continuous (досконалих тривалих). Воно вказує на дію, яка була завершена до певного моменту в минулому або тривала до цього моменту. Підкреслює, що хтось ще не повернувся з місця, куди він пішов.

Таблиця із формами дієслова “to go”

InfinitivePast SimplePast Participle
to gowentgone

Основні значення “gone” в англійській мові 

Gone” також може мати кілька значень залежно від контексту:

 • Відсутність: Коли хтось каже “She has gone to Paris”, це означає, що вона поїхала до Парижа і ще не повернулася.
 • Зникнення: “The cake is gone” означає, що торт зник або був з’їдений.

Конструкції із якими часто використання “go”

Gone” використовується у таких конструкціях:

 • Present Perfect: “She has gone to the store.” (Вона поїхала в магазин).
 • Present Perfect: “He has gone to the office.” (Він пішов до офісу (і ще не повернувся).
 • Past Perfect: “By the time you arrived, she had already gone there.” (До того, як ти прийшов, вона вже там була).
 • Past Perfect: “By the time we arrived, they had gone.”  (До того часу, як ми приїхали, вони вже пішли).
 • Future Perfect: “By next week, she will have gone on vacation.” (До наступного тижня вона вже поїде у відпустку).
 • Present Perfect Continuous: “He has been going to the gym regularly.” (Він регулярно ходить в спортзал).

Приклади використання “go”

 • Present Perfect: “She has gone to the beach.” (Вона поїхала на пляж).
 • Past Perfect: “By the time I arrived, the train had already gone.” (До того, як я приїхав, потяг вже відійшов).
 • Future Perfect: “By next month, they will have gone to three different countries.” (До наступного місяця вони вже відвідають три різні країни).

Gone часто використовується в пасивних конструкціях:

 • “The car is gone.” — Машина зникла.
 • “All the tickets are gone.” — Усі квитки розпродані.

Практичні приклади

Приклад 1:

 • “John has been to New York.” — Джон був у Нью-Йорку (але вже повернувся).
 • “John has gone to New York.” — Джон поїхав у Нью-Йорк (і ще не повернувся).

Приклад 2:

 • “She has been to the grocery store.” — Вона була в продуктовому магазині (і вже повернулася).
 • “She has gone to the grocery store.” — Вона пішла в продуктовий магазин (і ще там).

Використання “been” у пасивних конструкціях

“Been” у пасивному стані часто використовується у часах Perfect та Continuous.

Present Perfect Passive:

 • “The work has been done.” — Робота виконана.
 • “The book has been read by many people.” — Книгу прочитали багато людей.

Past Perfect Passive:

 • “The letter had been sent before he arrived.” — Лист був надісланий до його прибуття.
 • “The project had been completed by the time the deadline came.” — Проєкт був завершений до терміну.

Present Perfect Continuous Passive (рідше вживане, але можливе в деяких контекстах):

 • “The house has been being built for a year.” — Будинок будується вже рік.

Past Perfect Continuous Passive (дуже рідкісне і вживається переважно в технічній або формальній мові):

 • “The bridge had been being constructed for several years before it was completed.” — Міст будувався кілька років перед завершенням.

Використання “gone” для опису стану

“Gone” може бути частиною конструкції, коли йдеться про зникнення або відсутність чогось.

Present Perfect:

 • “The milk is gone.” — Молоко зникло (його більше немає).

Present Perfect Passive (з використанням “gone”):

 • “All the tickets have gone.” — Усі квитки розпродані (вони зникли).

У цьому контексті “gone” функціонує як прикметник, що описує стан, а не як частина пасивної конструкції з дієсловом “to go”.

Основні відмінності між  “been” та “gone” із прикладами

Коли йдеться про подорожі в минулому, ми зазвичай використовуємо been у значенні “відвідувати/бувати” (“gone” or “visited”), зазвичай з ever/never (коли-небудь/ніколи):

 • Have you ever been to Australia? (Ви коли-небудь відвідували/бували в Австралії?)
 • Yes, I’ve been there three times. (Так, я відвідував її тричі).
 • No, I’ve never been there. (Ні, я ніколи там не бував).

Слово been описує подорожі, які відбулися в невизначений час у минулому (і передбачає, що людина вже повернулася з подорожі):

 • I’ve been to Germany twice. (Я двічі відвідував/бував у Німеччині, але зараз я не в Німеччині).
 • We haven’t been to India yet. (Ми ще не відвідували Індію).
 • Have you ever been to Asia? (Ви коли-небудь відвідували Азію?)

Коли йдеться про нещодавнє відвідування місця (і людина ще там перебуває), ми використовуємо gone:

 • Sorry, Bob’s not in his office. He’s already gone home for the day. (Вибачте, Боба немає в офісі. Він уже пішов додому на сьогодні).
 • Maria’s gone to the hospital because she’s about to have the baby. (Марія поїхала до лікарні, бо от-от народить дитину).
 • My sister’s gone to South America on vacation; she’ll be back next month. (Моя сестра поїхала у відпустку до Південної Америки; вона повернеться наступного місяця).

Ми також можемо використовувати went у таких випадках: Bob already went home, Maria went to the hospital, my sister went to South America. Це особливо поширене в американському варіанті англійської мови.

Таблиця для запам’ятовування відмінностей між  “been” та “gone”

Use CaseBeenGone
Частина мовиМинулий дієприкметник дієслова “to be”Минулий дієприкметник дієслова “to go”
ЗначенняВідвідував місце і вже повернувсяПішов кудись і ще не повернувся
Використання з Present PerfectI have been to Paris. (Я був у Парижі.)He has gone to Paris. (Він поїхав у Париж.)
Використання з Past PerfectShe had been to the store before it closed. (Вона була в магазині перед тим, як він закрився.)They had gone by the time we arrived. (Вони вже пішли до нашого прибуття.)
Використання в пасивних конструкціяхThe work has been done. (Робота виконана.)Не використовується в традиційних пасивних конструкціях
Стани та діїЗавершена дія, особа повернуласяТриваюча дія, особа ще не повернулася

Різниця між “been” та “gone” в англійській мові може здатися складною для тих, хто вивчає мову, але розуміння цієї різниці є ключем до правильного використання цих слів. “Been” вказує на завершену дію з поверненням до вихідної точки, тоді як “gone” підкреслює, що дія ще триває або щойно завершилася без повернення. Вивчення контекстів та практичних прикладів допоможе вам впевнено використовувати ці слова в мовленні та письмі. Читайте, пишіть, слухайте та розмовляйте англійською якомога більше, і ви швидко освоїте правильне використання “been” та “gone”.

Вправи для закріплення матеріалу

Для кращого засвоєння різниці між “been” та “gone”, пропонуємо виконати декілька вправ.

Вправа 1: Виберіть правильний варіант

 1. I have ___ to the new restaurant. (been/gone)
 2. She has ___ to Italy on vacation. (been/gone)
 3. They have ___ at the park all day. (been/gone)
 4. He has ___ to the grocery store and will be back soon. (been/gone)
 5. Have you ever ___ to Paris? (been/gone)

Відповіді:

 1. been
 2. gone
 3. been
 4. gone
 5. been

Вправа 2: Перекладіть речення на англійську, використовуючи “been” або “gone”

 1. Вони були в музеї.
 2. Він пішов до бібліотеки.
 3. Ми їздили до Лондона.
 4. Вона поїхала на роботу.
 5. Я був у магазині.

Відповіді:

 1. They have been to the museum.
 2. He has gone to the library.
 3. We have been to London.
 4. She has gone to work.
 5. I have been to the store.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!