Все про гроші англійською мовою

General money vocabulary

Що таке гроші: Ідіоми, слова, фрази про гроші англійською мовою

Гроші (money) є загальноприйнятим засобом обміну і платежу, який використовується в економіці для придбання товарів і послуг. Гроші відіграють важливу роль у нашому житті, а розуміння термінології, пов’язаної з фінансами, є ключовим для успішного ведення особистих фінансів та ефективного спілкування на фінансові теми. Вивчення англійської мови в контексті грошей дозволяє отримати необхідні знання для розуміння фінансових понять, таких як бюджетування, інвестиції, кредити та податки. Це стає важливою складовою фінансової грамотності, яка допомагає кожній людині краще орієнтуватися в світі фінансів і забезпечити стабільність свого майбутнього. У цій статті розглянемо основні терміни і дієслова, ідіоми, пов’язані з грошима, які допоможуть вам збагатити свій словниковий запас і покращити навички спілкування на англійській мові з питань фінансів.

Історія грошей

Пошук універсального засобу обміну товарів спричинив появу перших форм грошей. Спочатку люди робили обмін, наприклад зерно, мушлі або шкури тварин, які використовувалися для торгівлі. Згодом з’явилися металеві монети, які мали вагу і чистоту металу. У давні часи металеві об’єкти, особливо золото і срібло, стали популярними формами грошей через їхню загальноприйнятність, довіру і вимірювальну вартість. У середньовіччі паперові купюри почали використовуватися як зручний засіб обміну. Паперові гроші, підтримані авторитетом держави або банку, спростили торгівлю і стали популярними у більш розвинених економіках. З розвитком технологій інформаційного суспільства гроші стали цифровими. Електронні перекази, кредитні картки та криптовалюта є сучасними формами грошей, які дозволяють здійснювати швидкі та зручні фінансові операції. Ця еволюція грошей свідчить про постійне пристосування фінансових інструментів до потреб суспільства та технологічних змін.

Загальна лексика про гроші англійською

Currency (Валюта): Форма грошей, яка використовується в певній країні.

 • “I need to exchange my euros for local currency when I travel abroad.” (Мені потрібно обміняти євро на місцеву валюту, коли я подорожую за кордон).

Cash (Готівка): Фізичні гроші у формі монет та банкнот.

 • “I prefer paying with cash instead of using my credit card.” (Я віддаю перевагу платити готівкою, а не використовувати кредитну картку).

Banknote/Bill (Банкнота/Купюра): Паперова грошова одиниця, випущена банком.

 • “The vending machine only accepts banknotes, not coins.” (Торговий автомат приймає лише банкноти, а не монети).

Coin (Монета): Маленький плоский, зазвичай круглий металевий предмет, який використовується як гроші.

 • “I used a coin to scratch off the lottery ticket.” (Я використав монету, щоб подряпати лотерейний квиток).

Change (Решта): Гроші, які повертаються як різниця, коли сума покупки перевищує суму, сплачену.

 • “Do you have exact change for the bus fare?” (У вас є точна решта для оплати проїзду в автобусі?)

ATM (Банкомат): Електронний банківський пристрій, який дозволяє клієнтам здійснювати базові операції.

 • “The ATM charged me a fee for withdrawing cash.” (Банкомат стягнув з мене комісію за зняття готівки).

Bank Account (Банківський рахунок): Домовленість з банком, яка дозволяє вносити та знімати гроші.

 • “I transfer money from my bank account to pay bills online.” (Я перераховую гроші з мого банківського рахунку для оплати рахунків онлайн).

Deposit (Внесок): Покласти гроші на банківський рахунок.

 • “You can deposit cash or checks at the bank’s ATM.” (Ви можете вносити готівку чи чеки в банкомат банку).

Withdrawal (Зняття): Дія зняття грошей з банківського рахунку.

 • “I need to make a withdrawal to cover my rent payment.” (Мені потрібно зняти гроші, щоб оплатити оренду житла).

Balance (Залишок): Сума грошей, що залишилася на банківському рахунку.

 • “My balance is low after paying my bills.” (Мій залишок низький після оплати рахунків).

Transaction (Транзакція): Інстанція купівлі чи продажу чогось.

 • “The online transaction was completed successfully.” (Онлайн-транзакція була успішно завершена).

Interest (Відсотки): Відсоток від суми позики, який сплачується як плата протягом певного часу.

 • “The bank offers a competitive interest rate on their loans.” (Банк пропонує конкурентну відсоткову ставку за кредитами).

Credit (Кредит): Можливість отримати товари чи послуги до оплати.

 • “He has good credit and was approved for a car loan.” (Він має хорошу кредитну історію, і йому схвалили кредит на автомобіль).

Debit (Дебет): Вилучення грошей з банківського рахунку.

 • “The debit was processed immediately from my checking account.” (Дебет було оброблено негайно з мого поточного рахунку).

Income (Дохід): Гроші, які регулярно надходять від роботи чи інвестицій.

 • “I’m considering additional sources of income to save more money.” (Я розглядаю додаткові джерела доходу, щоб заощаджувати більше грошей).

Expense (Витрати): Вартість, необхідна для чогось.

 • “I track my expenses to stay within my budget.” (Я стежу за своїми витратами, щоб не виходити за межі бюджету).

Budget (Бюджет): Фінансовий план, що окреслює очікувані доходи та витрати.

 • “My budget helps me prioritize my financial goals.” (Мій бюджет допомагає мені визначити пріоритети моїх фінансових цілей).

Savings (Заощадження): Гроші, відкладені на майбутнє або на випадок надзвичайних ситуацій.

 • “Having savings provides financial security for emergencies.” (Наявність заощаджень забезпечує фінансову безпеку на випадок непередбачених ситуацій).

Investment (Інвестиція): Дія або процес інвестування грошей з метою отримання прибутку.

 • “Real estate can be a profitable investment.” (Нерухомість може бути прибутковою інвестицією).

Loan (Кредит): Сума грошей, позичена в банку або кредитора.

 • “The bank approved my loan application.” (Банк схвалив мою заявку на кредит).

Credit Card (Кредитна картка): Картка, що використовується для здійснення покупок у кредит.

 • “I pay off my credit card balance in full each month.” (Щомісяця я повністю виплачую залишок за кредитною карткою).

Debit Card (Дебетова картка): Картка, що використовується для доступу до коштів безпосередньо з банківського рахунку.

 • “She swiped her debit card to pay for lunch.” (Вона провела своєю дебетовою карткою, щоб заплатити за обід).

Mortgage (Іпотека): Кредит для фінансування купівлі нерухомості.

 • “Paying off the mortgage is my long-term financial goal.” (Виплата іпотеки є моєю довгостроковою фінансовою метою).

Insurance (Страхування): Контракт, що забезпечує фінансовий захист від визначених ризиків.

 • “Car insurance protects against unexpected accidents.” (Автомобільне страхування захищає від непередбачених аварій).

Tax (Податок): Обов’язковий внесок до державних доходів.

 • “You need to file your tax return before the deadline.” (Вам потрібно подати податкову декларацію до закінчення строку).

Словниковий запас для передавання, отримання та використання грошей

Give (Давати): Передавати гроші комусь іншому.

 • Приклад: “She gave me $20 as a birthday gift.” (Вона подарувала мені 20 доларів на день народження).

Receive (Отримувати): Отримувати гроші від когось.

 • Приклад: “I received my paycheck via direct deposit.” (Я отримав свою зарплатню через прямий депозит).

Donate (Жертвувати): Давати гроші на благодійність чи якусь справу.

 • Приклад: “They donated $100 to support local schools.” (Вони пожертвували 100 доларів на підтримку місцевих шкіл).

Contribute (Робити внесок): Давати гроші на колективну мету чи проект.

 • Приклад: “We all contributed to buy a retirement gift for our colleague.” (Ми всі зробили внесок, щоб купити подарунок на пенсію для нашого колеги).

Transfer (Переводити): Переводити гроші в електронному вигляді з одного рахунку на інший.

 • Приклад: “I transferred money from my savings to my checking account.” (Я перевів гроші зі свого ощадного рахунку на розрахунковий).

Pay (Платити): Давати гроші за товари чи послуги.

 • Приклад: “I paid the plumber for fixing the leaky faucet.” (Я заплатив сантехніку за ремонт крана, що протікає).

Purchase (Купувати): Купувати щось за гроші.

 • Приклад: “I purchased a new laptop online.” (Я купив новий ноутбук онлайн).

Invest (Інвестувати): Використовувати гроші для купівлі акцій, облігацій чи інших активів з метою отримання прибутку.

 • Приклад: “He decided to invest in a mutual fund for retirement.” (Він вирішив інвестувати в взаємний фонд для виходу на пенсію).

Save (Заощаджувати): Зберігати гроші для майбутнього використання, а не витрачати їх відразу.

 • Приклад: “She saves a portion of her income every month.” (Вона відкладає частину свого доходу щомісяця).

Splurge (Розкошувати): Витрачати велику суму грошей на щось приємне, але не обов’язково життєво необхідне.

 • Приклад: “After receiving a bonus, she decided to splurge on a luxury vacation.” (Отримавши бонус, вона вирішила розкошувати, купивши розкішну відпустку).

Borrow (Позичати): Брати гроші в когось з наміром повернути їх пізніше.

 • Приклад: “I borrowed $50 from my friend to pay for dinner.” (Я позичив 50 доларів у друга, щоб заплатити за вечерю).

Lend (Позичати): Давати комусь гроші з очікуванням, що їх повернуть.

 • Приклад: “He agreed to lend me some money until my next paycheck.” (Він погодився позичити мені трохи грошей до наступної зарплати).

Reimburse (Відшкодовувати): Віддавати комусь гроші, витрачені ним чи втрачені.

 • Приклад: “The company reimbursed me for my travel expenses.” (Компанія відшкодувала мені витрати на відрядження).

Cover (Покривати): Платити за щось, особливо від чийогось імені.

 • Приклад: “She offered to cover the cost of dinner for everyone.” (Вона запропонувала оплатити вечерю для всіх).

Settle (Виплачувати): Повністю виплачувати борг чи рахунок.

 • Приклад: “I settled my credit card bill before the due date.” (Я виплатив рахунок за кредитною карткою до терміну сплати).

Negotiate (Вести переговори): Обговорювати та домовлятися про умови фінансової угоди.

 • Приклад: “They negotiated the price before finalizing the deal.” (Вони домовилися про ціну перед остаточним укладанням угоди).

Afford (Мати змогу дозволити собі): Мати достатньо грошей, щоб купити чи зробити щось.

 • Приклад: “Can you afford to buy a new car right now?” (Чи можете ви зараз дозволити собі купити нове авто?)

Profit (Отримувати прибуток): Отримувати фінансову вигоду чи перевагу.

 • Приклад: “The company profited from its successful product launch.” (Компанія отримала прибуток від успішного запуску продукту).

Cash Out (Конвертувати в готівку): Перетворювати інвестиції чи активи на готівку.

 • Приклад: “He decided to cash out his stock holdings to fund a business venture.” (Він вирішив конвертувати в готівку свої акції, щоб профінансувати підприємницьку справу).

Основні валюти світу англійською

 • US Dollar (USD): Долар США – найбільш широко використовувана валюта і основна резервна валюта у світі.
 • Euro (EUR): Євро – офіційна валюта Європейського Союзу, яка використовується в країнах єврозони.
 • Japanese Yen (JPY): Японська єна – національна валюта Японії, одна з основних валют у міжнародній торгівлі.
 • British Pound Sterling (GBP): Британський фунт стерлінгів – валюта Великобританії, також відома просто як фунт.
 • Canadian Dollar (CAD): Канадський долар – національна валюта Канади, широко використовується в торгівлі зі США.
 • Swiss Franc (CHF): Швейцарський франк – національна валюта Швейцарії, відома своєю стабільністю.
 • Australian Dollar (AUD): Австралійський долар – валюта Австралії, часто використовується в торгівлі з азіатськими та тихоокеанськими країнами.
 • Chinese Yuan (CNY): Китайський юань – офіційна валюта Китаю, важлива для міжнародних фінансових операцій у Південно-Східній Азії.
 • Swedish Krona (SEK): Шведська крона – національна валюта Швеції, використовується в торгівлі з європейськими країнами.
 • New Zealand Dollar (NZD): Новозеландський долар – валюта Нової Зеландії, значима для торгівлі з Австралією та тихоокеанськими націями.

Основні криптовалюти світу англійською

 • Bitcoin (BTC): Біткоїн – це перша і найвідоміша криптовалюта, представлена у 2009 році анонімною особою або групою людей під псевдонімом Сатоші Накамото. Вона працює на децентралізованому реєстрі, що називається блокчейном, і використовується для здійснення транзакцій між рівноправними вузлами без необхідності посередників, таких як банки.
 • Ethereum (ETH): Ефіріум – це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та впроваджувати смарт-контракти та децентралізовані додатки (ДеПП). Ефір (ETH) – це власна криптовалюта, яка використовується в мережі Ефіріум.
 • Binance Coin (BNB): Біненс Коїн – це власна криптовалюта платформи Бінанс, однієї з найбільших у світі криптовалютних бірж. BNB використовується для торгівлі з знижками на біржі Бінанс та інших цілей в екосистемі Бінанс.
 • Cardano (ADA): Кардано – це блокчейн-платформа, орієнтована на масштабованість, стійкість і інтероперабельність. ADA – це власна криптовалюта мережі Кардано.
 • Solana (SOL): Солана – це високопродуктивна блокчейн-платформа, відома своєю швидкістю обробки транзакцій і низькими комісіями. SOL – це власна криптовалюта мережі Солана.
 • Ripple (XRP): Ріпл – це і платформа, і криптовалюта, призначена для забезпечення швидких і недорогих транскордонних платежів. XRP використовується для поєднання різних валют у мережі Ріпл.
 • Dogecoin (DOGE): Догекоїн почався як мем-криптовалюта, але набув популярності як засіб оплати та система чайових в Інтернеті. Його маскот – це собака Шиба-Іну з меми “Doge”.
 • Polkadot (DOT): Полкадот – це багатоблокчейнова платформа, яка дозволяє різним блокчейнам взаємодіяти та обмінюватися даними. DOT – це власна криптовалюта мережі Полкадот.
 • Chainlink (LINK): Чейнлінк – це децентралізована оракульська мережа, яка з’єднує смарт-контракти з реальними даними. LINK використовується для оплати операторам вузлів за отримання та надання даних смарт-контрактам.
 • Litecoin (LTC): Лайткоїн – це рівноправна криптовалюта, створена як “срібна” альтернатива “золотому” Біткоїну. Вона пропонує швидший час підтвердження транзакцій і використовує інший алгоритм хешування.

Ідіоми та фрази про гроші англійською мовою

Break the bank (Розорити, обібрати до нитки): Витрачати багато грошей; перевищувати свій бюджет чи фінансові можливості.

 • Приклад: “Buying a new car like that would really break the bank for me.” (Купівля такого нового автомобіля справді розорить мене).

Cost an arm and a leg (Коштувати божевільних грошей): Бути дуже дорогим.

 • Приклад: “Have you seen the price of designer handbags these days? They cost an arm and a leg!” (Чи бачили ви ціни на брендові сумочки нині? Вони коштують божевільних грошей!)

Money talks (Гроші вирішують все): Гроші мають владу впливати на людей чи ситуації.

 • Приклад: “When it comes to business deals, money talks.” (Коли справа доходить до бізнес-угод, гроші вирішують все).

Put your money where your mouth is (Підкріпити слова грошима): Підтвердити свої заяви чи переконання діями або фінансовою підтримкою.

 • Приклад: “If you’re so confident about this investment opportunity, why don’t you put your money where your mouth is?” (Якщо ви такі впевнені щодо цієї інвестиційної можливості, то чому б вам не підкріпити слова грошима?)

In the black (У прибутку): Бути у фінансовому прибутку або платоспроможним.

 • Приклад: “Thanks to increased sales, our company is now in the black.” (Завдяки збільшенню продажів наша компанія тепер у прибутку).

Pinching pennies (Зв’язувати кінці з кінцями): Бути дуже економним або обережним з грошима.

 • Приклад: “Ever since losing my job, I’ve had to start pinching pennies.” (Відколи я втратив роботу, я змушений зв’язувати кінці з кінцями).

Cash is king (Готівка – цар): Готівка є найціннішим активом, особливо у фінансових операціях.

 • Приклад: “During economic uncertainty, cash is king.” (Під час економічної невизначеності готівка – цар).

Money doesn’t grow on trees (Гроші на деревах не ростуть): Гроші не безмежні, і їх слід витрачати обережно.

 • Приклад: “You can’t buy everything you want—remember, money doesn’t grow on trees.” (Ти не можеш купити все, що хочеш, – пам’ятай, гроші на деревах не ростуть).

Throw money down the drain (Викидати гроші на вітер): Марно витрачати гроші, не отримуючи жодної вигоди.

 • Приклад: “Spending so much on fancy dinners every night feels like throwing money down the drain.” (Витрачати стільки грошей на розкішні вечері щовечора – це просто викидати гроші на вітер).

Pay through the nose (Платити шалені гроші): Платити дуже високу ціну за щось.

 • Приклад: “I had to pay through the nose for that concert ticket.” (Я змушений був платити шалені гроші за той квиток на концерт).

Filthy rich (Неймовірно багатий): Надзвичайно багатий.

 • Приклад: “She’s part of a filthy rich family.” (Вона з неймовірно багатої родини).

Make a killing (Нажитися): Заробити велику суму грошей, особливо завдяки успішній бізнес-угоді або інвестиції.

 • Приклад: “He made a killing in the stock market last year.” (Торік він наживався на фондовому ринку).

Cough up (Розкошелитися): Платити або давати гроші, часто неохоче.

 • Приклад: “It’s time to cough up the rent money.” (Час розкошелитися і заплатити за оренду).

Easy money (Легкі гроші): Гроші, зароблені з невеликими зусиллями чи труднощами.

 • Приклад: “Some people think gambling is a way to make easy money.” (Дехто вважає, що азартні ігри – це спосіб заробити легкі гроші).

Go Dutch (Розділити рахунок): Розділити вартість чогось порівну між усіма залученими сторонами.

 • Приклад: “Let’s go Dutch on dinner tonight.” (Давайте розділимо рахунок за вечерю сьогодні).

Money for old rope (Гроші за безцінь): Легкі гроші, отримані з невеликими зусиллями.

 • Приклад: “Working from home feels like money for old rope.” (Робота з дому – це гроші за безцінь).

Live beyond one’s means (Жити не по засобах): Витрачати більше грошей, ніж можеш собі дозволити.

 • Приклад: “She’s always buying luxury items and living beyond her means.” (Вона постійно купує розкішні речі і живе не по засобах).

Rolling in money (Купатися в грошах): Мати багато грошей; бути дуже багатим.

 • Приклад: “After winning the lottery, he’s rolling in money.” (Після виграшу в лотерею він купається в грошах).

Bite the bullet (Стиснути зуби): Прийняти неминуче випробування чи труднощі, часто пов’язані з фінансовими питаннями.

 • Приклад: “I had to bite the bullet and take out a loan to pay for medical expenses.” (Мені довелося стиснути зуби і взяти позику, щоб заплатити за медичні витрати).

Навчитися розуміти фінансову термінологію англійською мовою може бути корисно для успішного навчання та розвитку кар’єри. Основні аспекти, які варто знати, включають валюту, фінансові терміни, способи розрахунків та ідіоми з грошима. Дізнавшись більше про ці аспекти, ви зможете впевнено спілкуватися про гроші англійською мовою, що буде корисно як у повсякденному житті, так і в професійних ситуаціях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!