100 способів сказати “I Think” англійською

100 Other Ways to Say "I Think" in English (Formal, Informal)

100 альтернативних способів сказати “I Think”

Коли ви спілкуєтесь вам часто доводиться висловлювати свою думку. В англійській мові всі початківці вивчають, що потрібно сказати  “I think” (я думаю), проте це звучить дуже просто та банально. Для покращення вашої розмовної англійської мови можна скористатися аналогами або іншими способами виражати свою думку. Пропонуємо 100 поширених способи як як можна змінити “I think”. Давайте розглянемо детальніше кожний із них, а  також  приклади використання.

Вираження особистої думки

 1. I believe… – Я вірю…

  • Приклад: I believe we can achieve our goals through hard work and dedication. – Я вірю, що ми можемо досягти наших цілей завдяки наполегливій праці та самовідданості.
 2. In my opinion… – На мою думку…

  • Приклад: In my opinion, the new policy will benefit both employees and the company. – На мою думку, нова політика принесе користь і співробітникам, і компанії.
 3. As far as I’m concerned… – Наскільки я розумію…

  • Приклад: As far as I’m concerned, the issue needs immediate attention. – Наскільки я розумію, це питання потребує негайної уваги.
 4. From my perspective… – З моєї точки зору…

  • Приклад: From my perspective, the situation seems to be improving. – З моєї точки зору, ситуація, здається, покращується.
 5. It appears to me that… – Мені здається…

  • Приклад: It appears to me that we need to reassess our priorities. – Мені здається, нам потрібно переоцінити наші пріоритети.
 6. If you ask me… – Якщо ви питаєте мене…

  • Приклад: If you ask me, the solution is simpler than it seems. – Якщо ви питаєте мене, рішення простіше, ніж здається.
 7. My viewpoint is… – Моя точка зору така…

  • Приклад: My viewpoint is that education is the key to societal progress. – Моя точка зору така – освіта є ключем до прогресу суспільства.
 8. It’s my understanding that… – Наскільки я розумію…

  • Приклад: It’s my understanding that the project deadline has been extended. – Наскільки я розумію, кінцевий термін проекту був продовжений.
 9. The way I see it… – На мій погляд…

  • Приклад: The way I see it, we need to focus on long-term sustainability. – На мій погляд, нам потрібно зосередитися на довгостроковій стійкості.
 10. To my mind… – На мою думку…

  • Приклад: To my mind, communication is crucial for a healthy relationship. – На мою думку, комунікація є вирішальною для здорових стосунків.

Формальне вираження думки

 1. As I understand it… – Наскільки я розумію…

  • Приклад: As I understand it, the budget has been approved. – Наскільки я розумію, бюджет було схвалено.
 2. In my view… – На мій погляд…

  • Приклад: In my view, the team’s performance has been exceptional. – На мій погляд, робота команди була винятковою.
 3. To the best of my knowledge… – Наскільки мені відомо…

  • Приклад: To the best of my knowledge, the information is accurate. – Наскільки мені відомо, інформація є точною.
 4. In my estimation… – На мою думку…

  • Приклад: In my estimation, the market trends are shifting. – На мою думку, тенденції ринку змінюються.
 5. I hold the opinion that… – Я дотримуюсь думки, що…

  • Приклад: I hold the opinion that compromise is crucial in negotiations. – Я дотримуюсь думки, що компроміс є вирішальним під час переговорів.
 6. I’m of the belief that… – Я переконаний, що…

  • Приклад: I’m of the belief that diversity strengthens our community. – Я переконаний, що різноманітність зміцнює наше співтовариство.
 7. In my eyes… – На мій погляд…

  • Приклад: In my eyes, the project’s success depends on effective teamwork. – На мій погляд, успіх проекту залежить від ефективної командної роботи.
 8. I’m inclined to believe… – Я схильний вважати…

  • Приклад: I’m inclined to believe that technology enhances our lives. – Я схильний вважати, що технології покращують наше життя.
 9. It’s my impression that… – Склалося враження, що…

  • Приклад: It’s my impression that the company values innovation. – Склалося враження, що компанія цінує інновації.
 10. As I interpret it… – Наскільки я розумію…

  • Приклад: As I interpret it, the data suggests a positive trend. – Наскільки я розумію, дані вказують на позитивну тенденцію.

Як виразити невизначеність або вагання

 1. In my judgment… – На мою думку…

  • Приклад: In my judgment, the decision requires careful consideration. – На мою думку, рішення потребує ретельного розгляду.
 2. I have a hunch that… – У мене є передчуття, що…

  • Приклад: I have a hunch that the market will rebound soon. – У мене є передчуття, що ринок незабаром відновиться.
 3. The way I figure it… – На мій погляд…

  • Приклад: The way I figure it, we might need additional resources. – На мій погляд, нам можуть знадобитися додаткові ресурси.
 4. It strikes me that… – Мене вражає те, що…

  • Приклад: It strikes me that the solution may involve a collaborative approach. – Мене вражає те, що рішення може вимагати спільного підходу.
 5. If you want my two cents… – Якщо ви питаєте моєї думки…

  • Приклад: If you want my two cents, the project timeline is too ambitious. – Якщо ви питаєте моєї думки, терміни проекту занадто амбіційні.
 6. It’s my conviction that… – Я твердо переконаний, що…

  • Приклад: It’s my conviction that honesty is the foundation of trust. – Я твердо переконаний, що чесність – основа довіри.
 7. My take on this is… – Моя думка з цього приводу така…

  • Приклад: My take on this is that communication breakdowns can be avoided. – Моя думка полягає в тому, що розривів комунікації можна уникнути.
 8. I would venture to say… – Я б наважився сказати…

  • Приклад: I would venture to say that the market is unpredictable. – Я б наважився сказати, що ринок непередбачуваний.
 9. It’s my best guess that… – Я гадаю…

  • Приклад: It’s my best guess that the meeting will be rescheduled. – Я гадаю, що зустріч буде перенесена.
 10. If I were to hazard a guess… – Якщо мені доведеться здогадуватися…

  • Приклад: If I were to hazard a guess, the issue lies in miscommunication. – Якщо мені доведеться здогадуватися, то проблема полягає у непорозумінні.

Як висловитися впевнено

 1. Without a doubt… – Безсумнівно…

  • Приклад: Without a doubt, the team will meet the project deadline. – Безсумнівно, команда вкладеться у терміни проекту.
 2. There’s no question that… – Немає жодних сумнівів, що…

  • Приклад: There’s no question that innovation drives progress. – Немає жодних сумнівів, що інновації рухають прогрес.
 3. It’s crystal clear to me that… – Для мене абсолютно зрозуміло, що…

  • Приклад: It’s crystal clear to me that the training program is effective. – Для мене абсолютно зрозуміло, що програма тренінгів є ефективною.
 4. I’m absolutely certain that… – Я абсолютно впевнений, що…

  • Приклад: I’m absolutely certain that the decision was the right one. – Я абсолютно впевнений, що рішення було правильним.
 5. It’s indisputable that… – Беззаперечний факт, що…

  • Приклад: It’s indisputable that collaboration fosters creativity. – Беззаперечний факт, що співпраця сприяє креативності.
 6. It’s evident to me that… – Для мене очевидно, що…

  • Приклад: It’s evident to me that the market demands adaptability. – Для мене очевидно, що ринок вимагає адаптивності.
 7. There’s no disputing the fact that… – Факт, що… є беззаперечним.

  • Приклад: There’s no disputing the fact that teamwork leads to success. – Факт, що командна робота веде до успіху, є беззаперечним.
 8. I’m fully convinced that… – Я цілком переконаний, що…

  • Приклад: I’m fully convinced that continuous learning is essential. – Я цілком переконаний, що безперервне навчання є важливим.
 9. It’s beyond question that… – Немає сумнівів, що…

  • Приклад: It’s beyond question that integrity is a core value. – Немає сумнівів, що чесність є основною цінністю.
 10. There’s no denying that… – Ніхто не заперечить, що…

  • Приклад: There’s no denying that effective communication is key. – Ніхто не заперечить, що ефективна комунікація є ключовою.

Експресивні вираження думки

 1. In my humble opinion… – На мою скромну думку…

  • Приклад: In my humble opinion, simplicity is the ultimate sophistication. – На мою скромну думку, простота – остання межа витонченості.
 2. It’s my firm belief that… – Я твердо переконаний, що…

  • Приклад: It’s my firm belief that resilience leads to success. – Я твердо переконаний, що життєстійкість веде до успіху.
 3. Call me crazy, but… – Можете назвати мене божевільним, але…

  • Приклад: Call me crazy, but I think we can achieve the impossible. – Можете назвати мене божевільним, але я вважаю, що ми можемо здійснити неможливе.
 4. Correct me if I’m wrong, but… – Виправте мене, якщо я помиляюся, але…

  • Приклад: Correct me if I’m wrong, but the solution seems straightforward. – Виправте мене, якщо я помиляюся, але рішення здається простим.
 5. It might sound radical, but… – Це може звучати радикально, але…

  • Приклад: It might sound radical, but I propose a complete overhaul of the process. – Це може звучати радикально, але я пропоную повністю переглянути процес.
 6. I can’t shake the feeling that… – У мене не полишає відчуття, що…

  • Приклад: I can’t shake the feeling that there’s more to the story. – У мене не полишає відчуття, що в цій історії є щось більше.
 7. It’s a gut feeling of mine that… – У мене є передчуття, що…

  • Приклад: It’s a gut feeling of mine that this approach will yield positive results. – У мене є передчуття, що цей підхід принесе позитивні результати.
 8. I’m leaning towards the idea that… – Я схиляюся до думки, що…

  • Приклад: I’m leaning towards the idea that the market is shifting. – Я схиляюся до думки, що ринок змінюється.
 9. It’s a bit of a stretch, but… – Це трохи фантастично, але…

  • Приклад: It’s a bit of a stretch, but I think creativity stems from adversity. – Це трохи фантастично, але я вважаю, що креативність виникає зі складнощів.
 10. Humor me for a moment, but… – Послухайте мою безглузду ідею, але…

  • Приклад: Humor me for a moment, but what if we tried a different strategy? – Послухайте мою безглузду ідею, але що якби ми спробували іншу стратегію?

Зважені та обдумані висловлення думки

 1. After careful consideration… – Після ретельного обдумування…

  • Приклад: After careful consideration, I believe restructuring is necessary. – Після ретельного обдумування, я вважаю, що реструктуризація необхідна.
 2. Reflecting on the matter… – Обмірковуючи це питання…

  • Приклад: Reflecting on the matter, I see the importance of inclusivity. – Обмірковуючи це питання, я розумію важливість інклюзивності.
 3. Taking everything into account… – Беручи до уваги все…

  • Приклад: Taking everything into account, the decision seems justified. – Беручи до уваги все, рішення здається виправданим.
 4. Deliberating on the issue… – Розмірковуючи над цією проблемою…

  • Приклад: Deliberating on the issue, I propose a comprehensive review. – Розмірковуючи над цією проблемою, я пропоную всеохоплюючий огляд.
 5. Given the circumstances… – З огляду на обставини…

  • Приклад: Given the circumstances, I think a pragmatic approach is required. – З огляду на обставини, я думаю, потрібен прагматичний підхід.
 6. In light of all the facts… – Зважаючи на усі факти…

  • Приклад: In light of all the facts, a strategic plan is necessary. – Зважаючи на усі факти, стратегічний план необхідний.
 7. Considering the broader picture… – Беручи до уваги загальну картину…

  • Приклад: Considering the broader picture, collaboration is indispensable. – Беручи до уваги загальну картину, співпраця є незамінною.
 8. Pondering the potential outcomes… – Обдумуючи можливі наслідки…

  • Приклад: Pondering the potential outcomes, risk management is crucial. – Обдумуючи можливі наслідки, управління ризиками має вирішальне значення.
 9. In the grand scheme of things… – У ширшому сенсі…

  • Приклад: In the grand scheme of things, sustainability should be our focus. – У ширшому сенсі, сталий розвиток має бути нашим фокусом.
 10. All things considered… – Зважаючи на все…

  • Приклад: All things considered, a balanced approach is warranted. – Зважаючи на все, збалансований підхід є виправданим.

Академічні висловлення думки

 1. In accordance with my research… – Відповідно до мого дослідження…

  • Приклад: In accordance with my research, the hypothesis is substantiated. – Відповідно до мого дослідження, гіпотеза обґрунтована.
 2. Based on empirical evidence… – Спираючись на емпіричні дані…

  • Приклад: Based on empirical evidence, the trend is statistically significant. – Спираючись на емпіричні дані, тенденція є статистично значущою.
 3. Drawing on scholarly insights… – Спираючись на наукові уявлення…

  • Приклад: Drawing on scholarly insights, the theory is well-supported. – Спираючись на наукові уявлення, теорія добре обґрунтована.
 4. In alignment with academic discourse…- Узгоджено з академічним дискурсом…

  • Приклад: In alignment with academic discourse, the study’s methodology is robust. – Узгоджено з академічним дискурсом, методологія дослідження є надійною.
 5. The literature suggests that… – Література припускає, що…

  • Приклад: The literature suggests that innovation drives economic growth. – Література припускає, що інновації рухають економічне зростання.
 6. According to scholarly consensus… – Згідно з науковим консенсусом…

  • Приклад: According to scholarly consensus, diversity enhances problem-solving. – Згідно з науковим консенсусом, різноманітність покращує вирішення проблем.
 7. As per the findings of recent studies… – Відповідно до результатів останніх досліджень…

  • Приклад: As per the findings of recent studies, mindfulness improves productivity. – Відповідно до результатів останніх досліджень, усвідомленість підвищує продуктивність.
 8. In keeping with prevailing academic thought… – Узгоджено з панівними науковими поглядами…

  • Приклад: In keeping with prevailing academic thought, continuous learning is vital. – Узгоджено з панівними науковими поглядами, безперервне навчання є життєво важливим.
 9. According to the prevailing academic paradigm… – Відповідно до переважаючої академічної парадигми…

  • Приклад: According to the prevailing academic paradigm, adaptation is key. – Відповідно до переважаючої академічної парадигми, адаптація є ключовою.
 10. In line with current academic discourse… – Узгоджено з сучасним академічним дискурсом…

  • Приклад: In line with current academic discourse, interdisciplinary collaboration is encouraged. – Узгоджено з сучасним академічним дискурсом, міждисциплінарна співпраця заохочується.

Висловлення думки за допомогою порівнянь

 1. When you get right down to it… – Коли розглядати суть справи…

  • Приклад: When you get right down to it, simplicity often outshines complexity. – Коли розглядати суть справи, простота часто перевершує складність.
 2. If you ask me, it’s akin to… – Якщо ви питаєте мене, це схоже на…

  • Приклад: If you ask me, it’s akin to solving a puzzle—each piece matters. – Якщо ви питаєте мене, це схоже на вирішення головоломки – кожна деталь має значення.
 3. It’s not unlike… – Це схоже на…

  • Приклад: It’s not unlike navigating through challenges; strategy is essential. – Це схоже на подолання труднощів; стратегія має вирішальне значення.
 4. It bears a resemblance to… – Воно має схожість з…

  • Приклад: It bears a resemblance to a chess game; strategy is key. – Воно має схожість з грою в шахи; стратегія є ключовою.
 5. Much like in… – Так само, як у…

  • Приклад: Much like in nature, adaptability is crucial in the business world. – Так само, як у природі, адаптивність має вирішальне значення у бізнесі.
 6. It shares similarities with… – Воно має спільні риси з…

  • Приклад: It shares similarities with problem-solving; a systematic approach is needed. – Воно має спільні риси з вирішенням проблем; потрібен системний підхід.
 7. If I were to draw a parallel… – Якби мені довелося провести паралель…

  • Приклад: If I were to draw a parallel, effective communication is the foundation of relationships. – Якби мені довелося провести паралель, ефективна комунікація є основою стосунків.
 8. In a manner reminiscent of… – У манері, що нагадує…

  • Приклад: In a manner reminiscent of teamwork, collective effort leads to success. – У манері, що нагадує командну роботу, спільні зусилля ведуть до успіху.
 9. In the same vein as… – У тому ж дусі, що і…

  • Приклад: In the same vein as innovation, creativity sparks progress. – У тому ж дусі, що і інновації, креативність стимулює прогрес.
 10. Comparable to… – Порівняно з…

  • Приклад: Comparable to a well-oiled machine, every team member plays a crucial role. – Порівняно з добре відлагодженим механізмом, кожен член команди відіграє важливу роль.

Вирази емоційної думки

 1. It warms my heart to think that… – Мені приємно думати, що…

  • Приклад: It warms my heart to think that our efforts are making a positive impact. – Мені приємно думати, що наші зусилля приносять позитивні зміни.
 2. I’m excited about the prospect of… – Я з нетерпінням чекаю можливості…

  • Приклад: I’m excited about the prospect of exploring new opportunities. – Я з нетерпінням чекаю можливості досліджувати нові можливості.
 3. I’m thrilled at the idea that… – Я в захваті від ідеї, що…

  • Приклад: I’m thrilled at the idea that our team’s hard work is paying off. – Я в захваті від ідеї, що наполеглива праця нашої команди приносить плоди.
 4. It brings me joy to consider… – Мені приносить радість розгляд можливості…

  • Приклад: It brings me joy to consider the positive feedback from our clients. – Мені приносить радість розгляд позитивних відгуків наших клієнтів.
 5. I feel a sense of pride when I think about… – Я відчуваю гордість, коли думаю про…

  • Приклад: I feel a sense of pride when I think about the milestones we’ve achieved. – Я відчуваю гордість, коли думаю про етапи, які ми подолали.
 6. I find it inspiring to envision… – Мене надихає уявлення…

  • Приклад: I find it inspiring to envision a future filled with innovation. – Мене надихає уявлення майбутнього, наповненого інноваціями.
 7. The thought fills me with gratitude that… – Думка наповнює мене вдячністю, що…

  • Приклад: The thought fills me with gratitude that we have such a dedicated team. – Думка наповнює мене вдячністю, що в нас така самовіддана команда.
 8. It’s truly heartening to believe that… – Справді тішить віра в те, що…

  • Приклад: It’s truly heartening to believe that our work contributes to positive change. – Справді тішить віра в те, що наша робота сприяє позитивним змінам.
 9. I’m moved by the idea that… – Мене хвилює ідея, що…

  • Приклад: I’m moved by the idea that our efforts make a difference in people’s lives. – Мене хвилює ідея, що наші зусилля впливають на життя людей.
 10. It’s invigorating to imagine… – Надихає уявлення…

  • Приклад: It’s invigorating to imagine the possibilities that lie ahead. – Надихає уявлення можливостей, які чекають попереду.

Креативні та оригінальні висловлення думки

 1. If you were to pick my brain… – Якби вам довелося зазирнути мені в голову…

  • Приклад: If you were to pick my brain, I’d say creativity is the key to innovation. – Якби вам довелося зазирнути мені в голову, я б сказав, що креативність – це ключ до інновацій.
 2. Let me paint you a picture… – Дозвольте мені намалювати вам картину…

  • Приклад: Let me paint you a picture of a workplace where collaboration thrives. – Дозвольте мені намалювати вам картину робочого місця, де процвітає співпраця.
 3. Imagine for a moment that… – Уявіть на момент, що…

  • Приклад: Imagine for a moment that challenges are opportunities in disguise. – Уявіть на момент, що труднощі – це можливості в маскуванні.
 4. Picture this scenario… – Уявіть такий сценарій…

  • Приклад: Picture this scenario: a world where diversity is celebrated. – Уявіть такий сценарій: світ, де різноманітність святкується.
 5. Envision a world where… – Уявіть світ, де…

  • Приклад: Envision a world where each individual’s unique talents are recognized. – Уявіть світ, де визнаються унікальні таланти кожної людини.
 6. Let’s take a leap of imagination…- Зробімо стрибок уяви…

  • Приклад: Let’s take a leap of imagination and consider a future filled with possibilities. – Зробімо стрибок уяви та уявімо майбутнє, наповнене можливостями.
 7. Suppose for a second that… – Припустімо на секунду, що…

  • Приклад: Suppose for a second that every setback is a lesson in disguise. – Припустімо на секунду, що кожна невдача – урок під маскою.
 8. Allow me to spark your imagination… – Дозвольте мені розпалити вашу уяву…

  • Приклад: Allow me to spark your imagination with the idea that challenges fuel growth. – Дозвольте розпалити вашу уяву ідеєю, що труднощі живлять зростання.
 9. Let’s explore the notion that… – Давайте дослідимо концепцію, що…

  • Приклад: Let’s explore the notion that every idea, no matter how small, has potential. – Давайте дослідимо концепцію, що кожна ідея, незалежно від розміру, має потенціал.
 10. Consider the possibility that… – Розгляньмо можливість, що…

  • Приклад: Consider the possibility that embracing change leads to innovation. – Розгляньмо можливість, що прийняття змін веде до інновацій.

Розглянувши всі 100 способів, вам може здаватися, що це вже всі можливі варіанти. Насправді, ні. Є ще багато інших та цікавих способів як ви можете почати своє речення, щоб висловити свою думку. Запам’ятати їх всі дуже важко, для цього вам потрібно багато практики, це секрет успіху.  Спробуйте вибрати ті фрази, які вам подобаються і  намагайтеся їх часто використовувати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!